ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΙΟΣ
Ασφάλειες Υγείας & Περιουσίας

Χρυσοστόμου Σμύρνης & Αθανασίου Διάκου 9, 15121 Πεύκη,
τηλ. 210 6122462, κιν. 6974 781509, e-mail: info @ kakios.gr,
facebook: www.facebook.com/kakios.insurance

Που είμαστε

Κάκιος Ασφάλειες Υγείας & Περιουσίας