ΚΑΚΙΟΣ - Ασφάλιση Υγείας και Ζωής

Κάκιος Ασφάλειες Υγείας & ΠεριουσίαςΕπιλέγουμε ανάμεσα από τις αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε, ευέλικτα ανταγωνιστικά προγράμματα, προσιτά σε κόστος, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών.

Επίσης με την κάρτα υγείας, δίνουμε την δυνατότητα επιλογής Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ανάμεσα στα μεγαλύτερα & αρτιότερα νοσηλευτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, εξασφαλίζει σε όλη την οικογένεια την ολοκληρωμένη προστασία της Υγείας και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

  • Ποιότητα στις ιατρικές υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας.
  • Εύκολη και Άμεση πρόσβαση χωρίς αναμονές, σε Ιατρούς, Κλινικές αλλά και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.
  • Κάλυψη σε Δημόσιες και σε Ιδιωτικές Υπηρεσίες.
  • Προσιτό Κόστος και αντιμετώπιση μεγάλων δαπανών.