ΚΑΚΙΟΣ - Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Κάκιος Ασφάλειες Υγείας & ΠεριουσίαςΤο αυτοκίνητο αποτελεί σήμερα το συνηθέστερο μέσο μεταφοράς στην καθημερινότητά μας.

Για την αντιμετώπιση των πολλών κινδύνων που δεν μπορούμε να περιορίσουμε στους δρόμους, προσφέρουμε αξιόπιστα, ανταποδοτικά και πλήρη προγράμματα καλύψεων αυτοκινήτου, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη προστασία του οδηγού και οχήματος!

Αναλυτικά προσφέρουμε:

 • Μεγάλο πλήθος καλύψεων για όλες τις ανάγκες του οχήματός σας,
 • Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές,
 • Θραύση Κρυστάλλων,
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια,
 • Πυρκαγιά,
 • Φυσικά Φαινόμενα,
 • Ίδιες Ζημιές (Μικτή),
 • Ανεξάρτητη Νομική Προστασία
 • Εκπτωτικά Πακέτα Ασφάλισης,
 • Επιβράβευση των προσεχτικών οδηγών
 • Γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης